Play Sinusgolf
Het idee ontstaat vanuit een verlangen om een duurzaam alternatief te creëren voor de vaak voorgekauwde en fantasie-arme speeltoestellen in de publieke ruimte. Door de Burgerbegroting 2022 van District Antwerpen krijgen wij de mogelijkheid om een eerste prototype te verwezenlijken. We ambiëren om creatiever om te gaan met witruimte. Hand in hand met een passie voor esthetisch en kwalitatief hoogstaande speelstructuren in de publieke ruimte. We opteren om ditmaal te werken in de semi-publieke ruimte, werkvelden als het stroomplein (onderstroom), waar de testcase zal plaatsvinden, zijn ideaal om binnen een gecontroleerde stedelijke context installaties af te toetsen. Het Stroomplein is publiek toegankelijk, maar slechts op welbepaalde tijdstippen, tijdens georganiseerde evenementen. Door activatie van deze stedelijk sculptuur krijgen we feedback van ons doelpubliek. De waaier aan semi-publieke ruimte is groot. In een droomwereld zien we onze installaties zich tijdelijk inpassen in parken, scholen en straten. Met als einddoel expertise te verzamelen om als hybride systeem te kunnen nesten in de permanente stedelijke context. De poëtisch-geometrische vormentaal initieert spel, zonder letterlijke acties aan te reiken. We willen de onuitputtelijke creativiteit van kinderen, maar ook de homo ludens in het algemeen aanboren door minimale subtiele ruimtelijke kunstwerken aan te bieden. Als ontwerpers willen we ons binnen dit onderzoek toeleggen op het tastbaar vertalen van speelse activiteiten naar ontwerpterminologie. Onze ontwerpmatige vocabulair bezit in dit project voornamelijk termen als plooien, spiegelen, kopiëren, draaien, verlengen, kleuren, ... Die we graag in relatie willen brengen met werk-woorden als balanceren, schommelen, schuiven, klimmen, draaien, ... We geloven in een systematische eenvoud, die zich daardoor multidisciplinair inzet in verschillende contexten. Eenvoudige acties op verscheidene locaties ontsluiten zo plekken in de stad. Evengoed werken deze actoren als katalysator en verbinding tussen ouders van kinderen die we betrekken bij de playsculptures. Door de eenvoud in constructie en schakelbaarheid in verbindingen kunnen de objecten in een ideale wereld makkelijk circuleren doorheen de stad, van evenement tot park tot school tot museum tot … (Tekst : Willen Coenen / Atelier Scheldeman)

Playsculpture demountable for different locations

Yellow passivated steel tubes

2022

Order now!
0
27
No items found.
No items found.
No items found.